ҚҰРАМА ЖЕМ ЖӘНЕ ҚҰС ШАРУАШЫЛЫҒЫ КӘСІПОРЫНДАРЫНА АРНАЛҒАН РЕЦЕПТУРАЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ